Betaling

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de behandeling, afhankelijk van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van de huisarts heeft waarop vermeld staat dat het gaat om een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ op het vermoeden van een DSM-V diagnose.

Verzekerde zorg

Valt de zorg onder het basispakket van uw zorgverzekering? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar: de zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar
  • Uw behandelaar heeft geen contract met uw zorgverzekeraar: de zorg wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U kunt uw factuur aansluitend zelf declareren bij uw verzekeraar.

Vergoeding

Wanneer u een restitutiepolis heeft betaalt uw zorgverzekeraar doorgaans 100% van de behandeling. Indien u een naturapolis heeft bedraagt de vergoeding rond de 60%-80% van de behandelingskosten. Daarbij kan uw zorgverzekeraar aanspraak maken op het eigen risico. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor de voorwaarden omtrent vergoeding en eigen risico, of neem contact met uw zorgverzekeraar op voor meer informatie.

Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2018 heb ik geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten.

Niet verzekerde zorg

Indien uw behandeling valt onder onverzekerde zorg, dan zal de behandeling rechtstreeks aan u worden gedeclareerd.

Verhindering

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen. Indien u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt ben ik genoodzaakt een bedrag van € 95,80 bij u in rekening te brengen.