Over de therapie

Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het behandelen van psychische klachten die veroorzaakt worden door onderliggende disfunctionele patronen. Daarbij ligt de basis in het herkennen en beïnvloeden van de denk- en gedragspatronen van de cliënt.

Elk mens heeft op basis van de talloze ervaringen die hij gedurende zijn leven opdoet een bepaald draaiboek gecreëerd waarmee hij de wereld ziet en tegemoet treedt. Zijn innerlijke wereld bepaalt op welke wijze hij denkt en handelt en in relatie staat tot anderen. Psychoanalytische psychotherapie brengt de innerlijke wereld van de cliënt in beeld en verschaft inzicht in bepaalde disfunctionele patronen uit het draaiboek die de cliënt belemmeren in zijn denken, doen en laten. Samen met de psychotherapeut ontdekt de cliënt welke gevoelens en gedachten er bewust en onbewust spelen, zoals angst, onzekerheid, boosheid, schaamte of schuld, en hoe die gevoelens tot ongewenste herhalingspatronen leiden. Psychoanalytische psychotherapie is een bewezen effectieve therapie. Er bestaan verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie, toegespitst op specifieke problemen en klachten.